Disclaimer

Alle foto’s en overige content op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van TELEVIEW. Niets van deze website mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van TELEVIEW. Fotografen hebben op grond van artikel 25 van de Auteurswet recht op naamsvermelding. Voor ieder gebruik is toestemming vereist en bij ieder gebruik is naamsvermelding verplicht. Indien er niet aan naamsvermelding is voldaan, is het gebruikelijke tarief voor het gebruikte beeld plus 50% daarvan verschuldigd aan TELEVIEW. Ook indien beeldmateriaal middels internet, CD-rom, DVD, memorystick, etc. wordt verspreid, is er sprake van hernieuwd gebruik en ook hiervoor zal moeten worden betaald. Bekijk of download hier deĀ Algemene Voorwaarden TeleView.